Chủ đầu tư chung cư Hà Nội CenterPoint
Chủ đầu tư chung cư Hà Nội Center Point là Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco). Với thâm niên hơn 10 năm trong bất động sản. Chủ đầu tư Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) xây dựng rất nhiều dự án lớn như Hacinco Complex, Hacinco Holtel,…