Công bố duplex hàng đầu Flora Mizuki Park Q.7
Mizuki Park chính là khu vực compoud hoàn chỉnh, phần nhiều phần lớn tiện nghi và kín chủ yếu. sở hữu đời sống đó là nơi, dân cư hoàn toàn có thể an tâm chiếm lĩnh cuộc sống của các bạn người với đặc thù ấp ôm dòng sông, kín đại khái khác nhau Hồ Chí…